Lên đầu trang

Vào giữa trang

Xuống cuối trang
Liên kết

Thống kê
Tổng số truy cập
trong ngày
Đang online:
Cơ cấu tổ chức / Các phòng chức năng / Phòng KHTH

 

                                Tập thể phòng kế hoạch Tổng hợp

 

1. Lịch sử hình thành và phát triển 

    Phòng Kế hoạch Tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-NĐD TWII ngày 23/05/1997. Phòng Kế hoạch Tổng hợp đã gắn bó với Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương từ những ngày đầu thành lập, tiền thân là phòng Y vụ.

2. Tổ chức nhân sự 

 

LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM

LÃNH ĐẠO

ĐƯƠNG NHIỆM

  

 

 

 

 

 

 

    Trưởng phòng:

BsCKI. Trần Thị Hà

 

                Trưởng phòng:

            Ths.Bs. Lê Văn Trọng

 

NHÂN SỰ :

01 Ths.Bs

02 CN Y tế công cộng

02 CN công nghệ thông tin

01 Chuyên viên đại học

01 Cử nhân điều dưỡng

 

3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng:

    Phòng Kế hoạch Tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện.

3.2. Nhiệm vụ:

    Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn trong toàn Bệnh viện.

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của Bệnh viện.

- Phối hợp với Trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT.

- Xây dựng, triển khai công tác quản lý chất lượng bệnh viện

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám, chữa bệnh và quản lý bệnh viện

- Xây dựng và triển khai các hoạt động an dưỡng.

4. Định hướng phát triển

     Trong tình hình phát triển và hội nhập hiện nay, đặc biệt với cơ chế tự chủ về tài chính, sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các bệnh viện, quản lý chất lượng Bệnh viện là một yêu cầu cấp bách đặt ra để Bệnh viện có thể tồn tại và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, việc áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác khám chữa bệnh đặt ra cho phòng Kế hoạch tổng hợp những nhiệm vụ hết sức nặng nề…Cán bộ của Phòng Kế hoạch Tổng hợp cần phải nổ lực hơn nữa, nâng cao năng lực về quản lý chất lượng Bệnh viện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin góp phần xây dựng thành công bệnh viện đầu ngành về phục hồi chức năng trong cả nước.

 

5. Các danh hiệu và hình thức khen thưởng

 Tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc các năm: 2016, 2017, 2018.

 

 

 

             

                      MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotline
Video giới thiệu

Tìm kiếm

Tìm trong chuyên mục

Login
Username
Password

Remember

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  An dưỡng

 

   Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về Bệnh viện Điều dưỡng PHCN Trung ương

Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc Nguyễn Văn Chi 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, P.Trường Sơn, TP. Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | Email: dd_phcntu@yahoo.com