MANAGEMENT BOARD

List of affiliated departments :
Communist Party
Numerical order Full name Position Image
1 CAM BA THUC. MD.PHD
Phone:0948.453.599
Email: cambathucmd5@gmail.com
Party Committee Secretary CAM BA THUC. MD.PHD
2 SPECIALIST LEVEL II DOCTOR PHAM DINH HUNG
Phone:0963.093.748
Email: phamdinhhung64@gmail.com
Member Of The Party Executive Committee SPECIALIST LEVEL II DOCTOR PHAM DINH HUNG
3 PHAM VAN BE
Phone:0915.394.560
Email: phambe74@gmail.com
Member Of The Party Executive Committee PHAM VAN BE
4 MD. MSc. LE VAN TRONG
Phone:0915.062.232
Email: trongchinhhinh@gmail.com
Member Of The Party Executive Committee MD. MSc. LE VAN TRONG
5 SPECIALIST LEVEL I NURSE CAO VAN VUONG
Phone:0946.106.368
Email: vuongphcn@gmail.com
Member Of The Party Executive Committee SPECIALIST LEVEL I NURSE  CAO VAN VUONG
Board of Manager
Numerical order Full name Position Image
1 CAM BA THUC
Phone:+84 948 453 599
Email: cambathucmd5@gmail.com
Director CAM BA THUC
2 PHAM DINH HUNG
Phone:+84 963 093 748
Email: phamdinhhung64@gmail.com
Deputy Director PHAM DINH HUNG
3 LE HUY CUONG
Phone:+84 915 262 309
Email: lehuycuong@gmail.com
Deputy Director LE HUY CUONG
Labor Union
Numerical order Full name Position Image
1 MD. MSc. LE VAN TRONG
Phone:0915.062.232
Email: trongchinhhinh@gmail.com
President of the union MD. MSc. LE VAN TRONG
2 PHAM VAN BE
Phone:0915.394.560
Email: taichinhketoanbv@gmail.com
Deputy president of the union PHAM VAN BE
Bộ Y tế
Sở Y tế TH
Cục Quản lý Khám Chữa bệnh
Cục Y tế dự phòng
Cục Y học Cổ truyền
Cục Dược
Viện Chiến lược chính sách Y tế
Đại học Y Hà Nội
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Học viện Y học cổ truyền Trung ương
Phân viện Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second