Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập114
  • Hôm nay18,017
  • Tháng hiện tại522,154
  • Tổng lượt truy cập12,915,723
BAN GIÁM ĐỐC
STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1 TIẾN SĨ, BÁC SĨ CẦM BÁ THỨC
Điện thoại:0948.453.599
Email: cambathucmd5@gmail.com
GIÁM ĐỐC
Tiến sĩ
TIẾN SĨ, BÁC SĨ CẦM BÁ THỨC
2 BÁC SĨ CKII. PHẠM ĐÌNH HÙNG
Điện thoại:0963.093.748
Email: phamdinhhung64@gmail.com
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bác sĩ CKII
BÁC SĨ CKII. PHẠM ĐÌNH HÙNG
3 BÁC SĨ CKII. LÊ HUY CƯỜNG
Điện thoại:0915.262.309
Email: lehuycuong@gmail.com
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bác sĩ CKII
BÁC SĨ CKII. LÊ HUY CƯỜNG
KHOA CẤP CỨU - ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC
STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1 BÁC SĨ CKI. LANG THỊ TÂN
Điện thoại:0904.560.320
Email: langthitanvb@gmail.com
Trưởng khoa BÁC SĨ CKI. LANG THỊ TÂN
2 BÁC SĨ CAO THỊ THẢO
Điện thoại:0963055014
Email: caothithao20101993@gmail.com
Bác sĩ BÁC SĨ CAO THỊ THẢO
3 BÁC SĨ NGUYỄN THỊ THU TRANG
Điện thoại:0355890065
Email: trangnguyen95.yc@gmail.com
Bác sĩ BÁC SĨ NGUYỄN THỊ THU TRANG
4 BÁC SĨ NGUYỄN ANH ĐỨC
Điện thoại:0942700766
Email: Bsanhduc98@gmail.com
Bác sĩ BÁC SĨ NGUYỄN ANH ĐỨC
5 BÁC SĨ LÊ HỮU TÂM
Điện thoại:0973064309
Email: depdai1999@gmail.com
Bác sĩ BÁC SĨ LÊ HỮU TÂM
KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA
STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1 THẠC SĨ, BÁC SĨ NỘI TRÚ LẠI VĂN TRUNG
Điện thoại:0965.883.323
Bác sĩ điều trị THẠC SĨ, BÁC SĨ NỘI TRÚ LẠI VĂN TRUNG
2 BÁC SĨ LÊ THỊ DIỆU
Điện thoại:0394299194
Email: ledieu.yk@gmail.com
Bác sĩ BÁC SĨ LÊ THỊ DIỆU
KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔNG HỢP
STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1 BÁC SĨ CKII. LÊ HUY CƯỜNG
Điện thoại:0915.262.309
Email: lehuycuong@gmail.com
Phó Giám đốc
Trưởng khoa
BÁC SĨ CKII. LÊ HUY CƯỜNG
2 BÁC SĨ CKI. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Điện thoại:0395.507.996
Email: xxx@gmail.com
Bác sĩ điều trị BÁC SĨ CKI. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
3 THẦY THUỐC ƯU TÚ, BÁC SĨ CKI. HUỲNH THỊ KIM ĐỊNH
Điện thoại:0926.353.909
Bác sĩ điều trị THẦY THUỐC ƯU TÚ, BÁC SĨ CKI. HUỲNH THỊ KIM ĐỊNH
4 BÁC SĨ LÊ MINH THÙY DƯƠNG
Điện thoại:0858688936
Email: leminhthuyduong1996@gmail.com
Bác sĩ BÁC SĨ LÊ MINH THÙY DƯƠNG
5 BÁC SĨ PHẠM THỊ LÂM
Điện thoại:0349672754
Email: c2lampham@gmail.com
Bác sĩ BÁC SĨ PHẠM THỊ LÂM
6 BÁC SĨ LÊ NGỌC VƯƠNG
Điện thoại:0364053343
Email: doctorstrange1402@gmail.com
Bác sĩ BÁC SĨ LÊ NGỌC VƯƠNG
KHOA NGOẠI - CHỈNH HÌNH
STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1 THẠC SĨ, BÁC SĨ HÀ TÂN THẮNG
Điện thoại:0986.951.393
Email: xxx@gmail.com
Trưởng khoa THẠC SĨ, BÁC SĨ HÀ TÂN THẮNG
2 THẠC SĨ, BÁC SĨ LÊ VĂN TRỌNG
Điện thoại:0915.062.232
Bác sĩ điều trị THẠC SĨ, BÁC SĨ LÊ VĂN TRỌNG
3 BÁC SĨ CKI. PHẠM XUÂN CẢNH
Điện thoại:0947.082.515
Bác sĩ điều trị BÁC SĨ CKI. PHẠM XUÂN CẢNH
4 BÁC SĨ ĐINH ANH ĐỨC
Điện thoại:0858507199
Email: etc13413@gmail.com
Bác sĩ BÁC SĨ ĐINH ANH ĐỨC
5 BÁC SĨ HOÀNG VĂN KIÊN
Điện thoại:0968140363
Email: hoangkienmedical@gmail.com
Bác sĩ BÁC SĨ HOÀNG VĂN KIÊN
KHOA PHCN TỔN THƯƠNG TỦY SỐNG
STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1 TIẾN SĨ, BÁC SĨ CẦM BÁ THỨC
Điện thoại:0948.453.599
Giám đốc
Điều hành khoa
TIẾN SĨ, BÁC SĨ CẦM BÁ THỨC
2 BÁC SĨ CKI. NGUYỄN QUỲNH NGA
Điện thoại:0988.993.656
Bác sĩ điều trị BÁC SĨ CKI. NGUYỄN QUỲNH NGA
3 THẠC SĨ, BÁC SĨ NỘI TRÚ NGUYỄN THỊ HẠNH
Điện thoại:0348.509.216
Email: hanhnguyen2295@gmail.com
Bác sĩ điều trị THẠC SĨ, BÁC SĨ NỘI TRÚ NGUYỄN THỊ HẠNH
4 BÁC SĨ HOÀNG PHƯƠNG THẢO
Điện thoại:0387408218
Email: scibiolokim@gmail.com
Bác sĩ BÁC SĨ HOÀNG PHƯƠNG THẢO
5 BÁC SĨ HOÀNG VĂN DŨNG
Điện thoại:0968628299
Email: hoangvandung.k26a@gmail.com
Bác sĩ BÁC SĨ HOÀNG VĂN DŨNG
PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP
STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1 THẠC SĨ, BÁC SĨ LÊ VĂN TRỌNG
Điện thoại:0915.062.232
Email: trongchinhhinh@gmail.com
Trưởng phòng
Thạc sĩ, Bác sĩ
THẠC SĨ, BÁC SĨ LÊ VĂN TRỌNG
2 BÁC SĨ CKII. NGỌ VIẾT CHUNG
Điện thoại:0983.822.658
Email: xxx@gmail.com
Phó Trưởng phòng
Bác sĩ CKII
BÁC SĨ CKII. NGỌ VIẾT CHUNG
3 BÁC SĨ CKI. PHẠM XUÂN CẢNH
Điện thoại:0947.082.515
Email: xxx@gmail.com
Phó Trưởng phòng BÁC SĨ CKI. PHẠM XUÂN CẢNH
KHOA LÃO
STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1 THẠC SĨ, BÁC SĨ NGÔ TẤT THÀNH
Điện thoại:0931.390.929
Email: ngotatthanh@gmail.com
Trưởng khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ
THẠC SĨ, BÁC SĨ NGÔ TẤT THÀNH
2 THẠC SĨ, BÁC SĨ NGUYỄN THỊ CHUNG
Điện thoại:0387.358.343
Phó Trưởng khoa THẠC SĨ, BÁC SĨ NGUYỄN THỊ CHUNG
LIÊN KHOA MẮT – TAI MŨI HỌNG – RĂNG HÀM MẶT
STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1 BÁC SĨ CKII. PHẠM ĐÌNH HÙNG
Điện thoại:0963.093.748
Email: phamdinhhung64@gmail.com
Phó Giám đốc BÁC SĨ CKII. PHẠM ĐÌNH HÙNG
2 BÁC SĨ CKI. NGUYỄN MẠNH LINH
Điện thoại:0973.458.553
Email: xxx@gmail.com
Trưởng khoa
Bác sĩ CKI
BÁC SĨ CKI. NGUYỄN MẠNH LINH
3 BÁC SĨ HÀ THỊ HIẾU
Điện thoại:0369659932
Email: khoanglang115@gmail.com
Bác sĩ BÁC SĨ HÀ THỊ HIẾU
KHOA NỘI TỔNG HỢP
STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1 BÁC SĨ CKII. HỒ THỊ MINH THU
Điện thoại:0974.070.708
Email: xxx@gmail.com
Trưởng Khoa BÁC SĨ CKII. HỒ THỊ MINH THU
2 THẠC SĨ, BÁC SĨ NỘI TRÚ LẠI VĂN TRUNG
Điện thoại:0965.883.323
Bác sĩ điều trị THẠC SĨ, BÁC SĨ NỘI TRÚ LẠI VĂN TRUNG
3 BÁC SĨ TRƯƠNG THỊ THIỆN
Điện thoại:0972360921
Email: truongthithien25031998@gmail.com
Bác sĩ BÁC SĨ TRƯƠNG THỊ THIỆN
4 BÁC SĨ TRẦN THỊ HƯỜNG
Điện thoại:0398854339
Email: tranthihuong011998@gmail.com
Bác sĩ BÁC SĨ TRẦN THỊ HƯỜNG
KHOA DINH DƯỠNG
STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1 THẦY THUỐC ƯU TÚ, BÁC SĨ CKI. HUỲNH THỊ KIM ĐỊNH
Điện thoại:0926.353.909
Email: xxx@gmail.com
Trưởng khoa THẦY THUỐC ƯU TÚ, BÁC SĨ CKI. HUỲNH THỊ KIM ĐỊNH
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG VÀ XÉT NGHIỆM
STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1 BÁC SĨ CKII. NGUYỄN VĂN TÝ
Điện thoại:0947.043.929
Email: xxx@gmail.com
Trưởng khoa BÁC SĨ CKII. NGUYỄN VĂN TÝ
2 BÁC SĨ CKI. NGUYỄN ÁNH SIÊU

Email: phongkhamhungthinh@gmail.com
Phó Trưởng khoa BÁC SĨ CKI. NGUYỄN ÁNH SIÊU
3 BÁC SĨ CKI. VŨ THỊ VÂN
Điện thoại:0367.272.198
Email: xxx@gmail.com
Bác sĩ BÁC SĨ CKI. VŨ THỊ VÂN
4 THẠC SĨ, BÁC SĨ NỘI TRÚ ĐÀO THỊ TUYẾT MAI
Điện thoại:0966.813.988
Email: Daotuyetmai@hmu.edu.vn
Bác sĩ THẠC SĨ, BÁC SĨ NỘI TRÚ ĐÀO THỊ TUYẾT MAI
KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN
STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1 BÁC SĨ CKI. NGUYỄN VĂN DƯƠNG
Điện thoại:0912.934.055
Email: xxx@gmail.com
Trưởng khoa BÁC SĨ CKI. NGUYỄN VĂN DƯƠNG
2 BÁC SĨ CKI. TĂNG NGỌC VĂN
Điện thoại:0949152338
Email: tangngocvan80@gmail.com
Bác sĩ BÁC SĨ CKI. TĂNG NGỌC VĂN
3 BÁC SĨ TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA
Điện thoại:0828787228
Email: tranphuonghoa0204.hl@gmail.com
Bác sĩ BÁC SĨ TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA
Bộ Y tế
Sở Y tế TH
Cục Quản lý Khám Chữa bệnh
Cục Y tế dự phòng
Cục Y học Cổ truyền
Cục Dược
Viện Chiến lược chính sách Y tế
Đại học Y Hà Nội
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Học viện Y học cổ truyền Trung ương
Phân viện Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
Thăm dò ý kiến

Ông (Bà) có hài lòng sau khi đăng ký khám bệnh không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây