Lên đầu trang

Vào giữa trang

Xuống cuối trang
Liên kết

Thống kê
Tổng số truy cập
trong ngày
Đang online:
Cơ cấu tổ chức / Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương được thành lập theo Quyết định số 4878/QĐ – BYT ngày 23/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng.

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Bệnh viện quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ và các loại hình đào tạo khác cho cán bộ, viên chức y tế và các đối tượng có nhu cầu; tổ chức quản lý, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tại Bệnh viện; chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn về điều dưỡng phục hồi chức năng và y học biển cho tuyến dưới trong khu vực được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chuyển giao kỹ thuật công nghệ của Bệnh viện cho cán bộ, viên chức y tế và các đối tượng có nhu cầu;

b) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đào tạo với các loại hình: đào tạo định hướng chuyên khoa, đào tạo sau đại học và các loại hình đào tạo khác khi được cấp có thẩm quyền cho phép và theo đúng các quy định pháp luật;

c) Tổ chức quản lý việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng triển khai các kỹ thuật công nghệ tiên tiến tại Bệnh viện;

d) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên, luân chuyển cán bộ để hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới trong khu vực được phân công phụ trách;

đ) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của Trung tâm và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bệnh viện giao.

II. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM:

TS. Cầm Bá Thức          Giám đốc Trung tâm

ThS. Lê Huy Cường       Phó giám đốc Trung tâm

ThS. Ngô Tất Thành      Chánh văn phòng Trung tâm

III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM 

 

TS. Cầm Bá Thức phát biểu khai giảng lớp đào tạo kèm cặp VLTL - PHCN

 

GS. TS. Nguyễn Xuân Nghiên phát biều khai giảng lớp đào tạo kèm cấp VLTL - PHCN

 

 

 

Hotline
Video giới thiệu

Tìm kiếm

Tìm trong chuyên mục

Login
Username
Password

Remember

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  An dưỡng

 

   Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về Bệnh viện Điều dưỡng PHCN Trung ương

Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc Nguyễn Văn Chi 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, P.Trường Sơn, TP. Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | Email: dd_phcntu@yahoo.com