Communist Party


CAM BA THUC. MD.PHD

CAM BA THUC. MD.PHD

Party Committee Secretary

SPECIALIST LEVEL II DOCTOR PHAM DINH HUNG

SPECIALIST LEVEL II DOCTOR PHAM DINH HUNG

Member Of The Party Executive Committee

PHAM VAN BE

PHAM VAN BE

Member Of The Party Executive Committee

MD. MSc. LE VAN TRONG

MD. MSc. LE VAN TRONG

Member Of The Party Executive Committee

SPECIALIST LEVEL I NURSE  CAO VAN VUONG

SPECIALIST LEVEL I NURSE CAO VAN VUONG

Member Of The Party Executive Committee

SPECIALIST LEVEL I DOCTOR  HUYNH THI KIM DINH

SPECIALIST LEVEL I DOCTOR HUYNH THI KIM DINH

Member Of The Party Executive Committee

Bộ Y tế
Sở Y tế TH
Cục Quản lý Khám Chữa bệnh
Cục Y tế dự phòng
Cục Y học Cổ truyền
Cục Dược
Viện Chiến lược chính sách Y tế
Đại học Y Hà Nội
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Học viện Y học cổ truyền Trung ương
Phân viện Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second