Notification

CONTINUING TRAINING CLASS, SPECIALIZING IN "EMERGENCY"

CONTINUING TRAINING CLASS, SPECIALIZING IN "EMERGENCY"

 •   26/05/2024 09:55:21 PM
 •   Viewed: 60
 •   Feedback: 0
 
Screenshot 2024 03 28 160815

OCCUPATIONAL THERAPY FOR CEREBRAL PALSY

 •   25/01/2024 08:06:10 PM
 •   Viewed: 163
 •   Feedback: 0
 
Screenshot 2024 03 28 160948

PROBLEMS & TREATMENTS OF CEREBRAL PALSY

 •   23/01/2024 10:51:42 PM
 •   Viewed: 188
 •   Feedback: 0
 
Screenshot 2024 03 28 160948

REACHING & GRASPING

 •   23/01/2024 09:11:05 PM
 •   Viewed: 233
 •   Feedback: 0
 
Screenshot 2024 03 28 160948

HUMAN LOCOMOTION

 •   23/01/2024 08:49:47 PM
 •   Viewed: 237
 •   Feedback: 0
 
Screenshot 2024 03 28 160815

CHANGE FROM SITTING TO STANDING

 •   23/01/2024 08:27:28 PM
 •   Viewed: 243
 •   Feedback: 0
 
Screenshot 2024 03 29 151923

POSTURAL CONTROL

 •   23/01/2024 04:32:18 AM
 •   Viewed: 158
 •   Feedback: 0
 
Screenshot 2024 03 28 161405

SPINAL CORD INJURY REHABILITATION IN VIETNAM

 •   21/01/2024 09:41:08 PM
 •   Viewed: 328
 •   Feedback: 0
 
Screenshot 2024 03 29 152157

REHABILITATION SITUATION IN VIETNAM

 •   21/01/2024 09:36:31 PM
 •   Viewed: 343
 •   Feedback: 0
 
Screenshot 2024 03 29 153333

WHY ENGLISH IS VERY IMPORTANT?

 •   21/01/2024 09:31:25 PM
 •   Viewed: 283
 •   Feedback: 0
 
Screenshot 2024 03 29 152708

RELIGIONS AND BELIEFS IN VIETNAM

 •   21/01/2024 09:27:38 PM
 •   Viewed: 210
 •   Feedback: 0
 
Screenshot 2024 03 29 152926

OVERVIEW OF THE NATIONAL REHABILITATION HOSPITAL

 •   14/01/2024 09:24:27 PM
 •   Viewed: 220
 •   Feedback: 0
 
CLOSING CEREMONY OF THE FIFTH COURSE IN BASIC REHABILITATION

CLOSING CEREMONY OF THE FIFTH COURSE IN BASIC REHABILITATION

 •   08/12/2023 10:52:58 PM
 •   Viewed: 349
 •   Feedback: 0
 
Screenshot 2024 03 29 153945

THE OPENING OF REHABILITATION COURSE FOR LEVEL 3 AND LEVEL 4 NURSES

 •   24/10/2023 03:56:02 AM
 •   Viewed: 573
 •   Feedback: 0
 
Bộ Y tế
Sở Y tế TH
Cục Quản lý Khám Chữa bệnh
Cục Y tế dự phòng
Cục Y học Cổ truyền
Cục Dược
Viện Chiến lược chính sách Y tế
Đại học Y Hà Nội
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Học viện Y học cổ truyền Trung ương
Phân viện Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second